Emil Cold 1865-1953: Læge i Esbjerg – Lægen og mennesket, tiden og stedet

DKK 198,00

stk.

Emil Cold 1865-1953: Læge i Esbjerg – Lægen og mennesket, tiden og stedet

 

På den smukke trappes væg i sygehusets gamle hovedbygning hænger et maleri af Emil Cold, stedets første og eneste overlæge fra 1900-1935.

 

Fra denne centrale placering har overlæge Cold siden 1925 skuet ned til de forbipasserende med sin statelige, eftertænksomme og venlige fremtoning. I 1972-1976 var jeg ansat med kontor på trappens første sal, hvor jeg til daglig så Cold, men begyndte først at bemærke ham i de år, hvor jeg skrev om sygeplejerskerne i Esbjerg. Under dette arbejde var Cold hele tiden til stede på sidelinjen, og jeg blev i tiltagende grad optaget af denne usædvanlige skikkelse med de store menneskelige, sociale og faglige kvaliteter. Kildestudier førte mig vidt omkring og blev i sig selv en rejse i rejsen efter Cold.

 

En stor tak til sygehusledelsen på Sydvestjysk Sygehus, og især til tidligere sygeplejedirektør Bente Drachmann og kontorchef Poul Adamsen, som gav adgang til sygehusarkiverne og udstyrede mig med nøgle og alarmkoder. Med denne gestus blev det muligt at følge Cold i hans gerning på sygehuset i knap 36 år. Colds barnebarn, cand.mag. Rikke Malmros har med stor generøsitet introduceret mig til familien og dennes arkiv, herunder hendes mors, Eli Malmros, indtalte barndomserindringer. Også tak til min mand, Viggo Høy-Nielsen, som gennem årene støttede og opmuntrede mig. Ikke mindst en særlig tak til arkivleder, cand.mag. Jørgen Dieckmann Rasmussen, Esbjerg, der stedse har stået til rådighed med vejledning.

 

September 2005
Aja Høy-Nielsen

(forord)

Titel: Emil Cold 1865-1953. Læge i Esbjerg – Lægen og mennesket, tiden og stedet
Forfatter: Aja Høy-Nielsen
Udgivet af: Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Serie: Skriftrække B nr. 32
Udgivelsesår: 2005
Produceret af: Kiva Grafisk, Esbjerg
Tryk: Tarm Bogtryk & Offset A/S
Bogbinderi: J. P. Møller, Haderslev
Format: Ill. indb. (17,1 x 25 x 1,8 cm)
Sideantal: 200
Vægt: 688 g
Pris: 198 kr.
Oplag: 800 eksemplarer
Omslag: Lisbeth Sørensen, Kiva Grafisk
ISBN: 87-89085-58-2
ISSN: 0902-3925
Udgivet med støtte fra: Ribe Amts Lægekredsforening, Esbjerg Lægeforening, Kjems-Fonden, Jydsk Medicinhistorisk Selskab, Sydvestjysk Sygehus, Claus Sørensens Fond, Henning G. Kruse Holding A/S, Esbjerg Kommune, Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse og Ribe Amt, Kulturfonden