Esbjerg – herfra min verden går

DKK 148,00

stk.

Esbjerg – herfra min verden går


Ikke mange familier i Esbjerg kan føre deres rødder fem generationer tilbage, men Inger Marie Jørgensen er en af dem, der kan det.

 

Inger Marie Jørgensen er vokset op i Boldesager - lige på den anden side af kommunegrænsen - skellet mellem den gamle Jerne Sognekommune og den nye sogne- og senere købstadskommune Esbjerg. Naboer var familien Claus Sørensen og Jørgen Hansen, Den lille maler. Kontakten til byen blev dog tidligt etableret, og der fortælles oplevelser fra både Boldesager og den store by Esbjerg, hvor en del af familien boede.

 

Efter en tid som ung pige i huset begyndte Inger Marie Jørgensen som journalistelev på Dagbladet Vestkysten og var i slutningen af 1930'erne også på et længerevarende ophold i England, men kom tilbage, inden Anden Verdenskrig brød ud.

 

Besættelsesårene tilbragtes i København, hvor Inger Marie Jørgensen bl.a. blev inddraget i organisatorisk arbejde. Den erfaring udnyttede hun til fulde efter tilbagekomsten til Esbjerg lige efter krigen. Det blev til mange spændende initiativer, afstemt efter tidens og egne behov. Nævnes kan Børneparkeringen, studiekredsarbejde, forbrugeroplysning m.m. Inger Marie Jørgensen var gift med viceinspektør Arne Jørgensen, og ad den vej traf hun også mange spændende mennesker og fik mange oplevelser. Og hun blev ved at tage nye udfordringer op - f.eks. at begynde som rejseleder. Denne virksomhed har hun fortsat som pensionist.

 

Esbjerg i november 1995
Jørgen Dieckmann Rasmussen
(forord)

Titel: Esbjerg – herfra min verden går
Forfatter: Inger Marie Jørgensen
Udgivet af: Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Serie: Skriftrække B nr. 15
Udgivelsesår: 1996
Tryk: Amets Tryk A/S, Esbjerg
Forsidelayout: Arkitekt Else Kierstein, Esbjerg
Format: Ill. indb. (20,9 x 21,1 x 1,3 cm)
Sideantal: 120
Vægt: 513 g
Pris: 148 kr.
Oplag: 1.000 eksemplarer
ISBN: 87-89085-17-5
ISSN: 0902-3925
Udgivet med støtte fra: Grosserer Harald Jensen og Hustrus Fond samt Velux Fonden af 1981