Åh, det var så lidt

DKK 148,00

stk.

»Åh, det var så lidt«

 

»Åh, det var så lidt« der blev udgivet i forbindelse med 50-året for befrielsen i 1995, er Frants Gertsens erindringer fra besættelsestiden og modstandskampen, hvor han i 1944-45 fungerede som modstandsbevægelsens byleder i Esbjerg.


Frants Gertsens erindringer giver et godt indblik i organiseringen af modstandsarbejdet fra trykning af illegale blade til sabotageaktioner. Der er bl.a. omtale af en række sabotører og hvilken rolle, de spillede i frihedskampen.

 

Bogens forord af arkivleder Jørgen Dieckmann Rasmussen:

 

Op under jul 1945 modtog borgmester Høyer-Nielsen, Esbjerg, et brev med forslag om at skrive en artikel på maksimum 40 sider eller ca. 20.000 ord om bystyret og besættelsen til et værk med titlen: Esbjerg under besættelsen.

 

Forslagsstiller var sekretær Frants Gertsen, Kystvej 23 st., Aarhus, som havde været byleder i Esbjerg fra 1944-45. Formålet med forslaget var, på tværs af al det småpolitiske kævl, der var fremme i tiden, at sætte et varigt minde over alt det, der var godt og dansk i den hårde besættelsestid. Esbjerg by og befolkning fortjente et sådant minde, hvorfor bogens blade skulle tale ud fra saglige og dokumentariske kendsgerninger om hvilken indsats, der var øvet i disse år. Værket ønskedes således forfattet i den sammenholdets ånd, der var rådende under besættelsestiden, uden politiske kommentarer eller tendentiøse betragtninger over de enkelte begivenheder.

 

Værket skulle bestå af 21 kapitler – mange havde allerede forfatternavne – og i øvrigt være på ca. 300 sider trykt i et sådant format og udstyr, at enhver havde råd til at købe det. Og det skulle gerne være klar til offentliggørelse i foråret 1946.

 

Planen blev aldrig realiseret som foreslået, men da planlægningen af jubilæet i anledning af 50-året for Danmarks befrielse gik i gang, måtte Frants Gertsen spørges, om ikke det var nu, hans bog om Esbjerg under besættelsen skulle skrives og udgives.

 

Heldigvis blev svaret ja, selv om tiden var knap til den store opgave. Mange tanker skulle tænkes, erindringer genopfriskes og manuskript udarbejdes, men det lykkedes, så vi til jubilæet kan præsentere Frants Gertsens erindringer fra besættelsestiden. For første gang præsenteres begivenhederne, som de blev oplevet fra centralt hold. Der er alvor, der er sorg, med der er også sjove episoder og megen humor i beretningen.

 

På arkivets vegne vil jeg takke Frants Gertsen for et godt og konstruktivt samarbejde. Også en tak til cand.phil. Niels Wium Olesen fra Historisk Samling fra Besættelsestiden 1940-1945 for fagligt samarbejde samt Allan Møller for renskrivning og klargøring af manuskriptet. En særlig tak skal gå til Esbjerg Kommune for den økonomiske støtte til udgivelsen. Uden denne støtte havde udgivelsen ikke været mulig.

 

Esbjerg i marts 1995
Jørgen Dieckmann Rasmussen

Titel: Åh, det var så lidt – Erindringer fra besættelsestiden og modstandskampen i Esbjerg
Forfatter: Frants Gertsen
Udgivet af: Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Udgivelsesår: 1995
Produktion: Kiva Grafisk, Esbjerg
Omslagslayout: Arkitekt Else Kierstein
Format: Ill. indb. (21 x 21,1 x 1,2 cm)
Sideantal: 120
Vægt: 507 g
Pris: 148 kr.
Oplag: 1.700 eksemplarer
ISBN: 87-89085-05-1
ISSN: 0902-3925
Udgivet med støtte fra: Esbjerg Kommune