Hjuldampere og havnebro

DKK 148,00

stk.

Hjuldampere og havnebro – Om landingsbroen i Hjerting

 

I april 1983 stiftedes Sydvestjysk Egns- og Slægtshistoriske Forening. Kort tid efter stiftelsen foreslog foreningen Esbjerg Folkeuniversitetskomite at arrangere et kursus i lokalhistorie. Forslaget blev positivt modtaget, og i september 1983 startede undervisningen på Byhistorisk Arkiv i Esbjerg med arkivets leder, cand. phil. Jørgen Dieckmann Rasmussen, som instruktør.


Efter en generel indføring i og gennemgang af en række centrale hjælpemidler valgte deltagerne selv emner at arbejde videre med. Sammen med toldkonsulent Svend Egon Helsinghoff, overbibliotekar O. Rand Jørgensen, fhv. arkitekt Poul Lange og fhv. kriminalassistent Erik Lund Dencker besluttede jeg at undersøge Hjerting Landingsbros historie.

 

Det blev begyndelsen til min interesse for landingsbroen i Hjerting. Broselskabets arkiv, som opbevares i Landsarkivet i Viborg, blev hjemlånt til Byhistorisk Arkiv i Esbjerg, og i løbet af vinteren 1983-84 blev de fleste papirer gennemgået. Det undersøgte materiale indeholdt en masse oplysninger om landingsbroens tilblivelse og drift, men åbnede samtidigt for ligeså mange nye og ubesvarede spørgsmål.

 

Ved kursets afslutning var det svært at stoppe midt i den spændende historie om de første dampskibe i Hjerting, broens opførelse med økonomisk støtte fra staten samt velhavende engelske dampskibsejere og kvæghandlere, som derefter mistede interessen for Hjerting og overlod broen og problemerne til de lokale kræfter. Jeg besluttede derfor at fortsætte undersøgelserne, indtil begivenhedernes gang stod mig nogenlunde klar. Selv om ikke alle spørgsmål er afklarede omkring broen, håber jeg min redegørelse kan have interesse for andre.

 

Undersøgelserne omkring landingsbroens historie er først og fremmest foretaget af hensyn til egne interesser. Tanken om at offentliggøre resultatet lå ved kursets start meget fjernt, selv om muligheden for at skrive en artikel blev berørt. Først da lederen af Byhistorisk Arkiv i Esbjerg, Jørgen Dieckmann Rasmussen, efter at have læst et foreløbigt manuskript udtrykte interesse for at udgive det i Byhistorisk Arkivs skriftrække, tog tanken om offentliggørelse for alvor form. Jeg skylder derfor Byhistorisk Arkiv i Esbjerg, og ikke mindst dets leder, en særlig tak. Tak for et inspirerende kursus, tak for faglig vejledning, og tak for de grænseløst irriterende bemærkninger "Hvordan går det med landingsbroen?", som nok er en væsentlig årsag til, at manuskriptet i det hele taget blev færdigt.

 

Der skal også lyde en tak til de øvrige gruppedeltagere for godt samarbejde og hyggeligt samvær både under og efter kurset. En særlig tak til Svend B. Helsinghoff, som har gjort et stort arbejde for at fjerne de værste fejl og sproglige fadæser fra manuskriptet.

 

Endelig skal der rettes en tak til BRF og Esbjerg Kommune for støtte til bogens udgivelse.

 

Esbjerg i marts 1988
Søren Frederiksen
(forord)

Titel: Hjuldampere og havnebro – Om landingsbroen i Hjerting
Forfatter: Søren Frederiksen
Redigeret af: Svend E. Helsinghoff
Udgivet af: Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Serie: Skriftrække B nr. 2
Udgivelsesår: 1988
Tryk: Rosendahl, Esbjerg
Format: Ill. indb. (21 x 21 x 1,2 cm)
Sideantal: 112
Vægt: 416 g
Pris: 148 kr.
Omslag: Ill. tegnet af museumsinspektør Peter Dragsbo
ISBN: 87-89085-08-6
ISSN: 0902-3925
Udgivet med støtte fra: BRF og Esbjerg Kommune