En by, en egn ... et samfund

DKK 49,00

stk.

En by, en egn ... et samfund


Sydvestjydsk Samfund har været en næsten altfavnende forening der med lyst og energi tog sig de mest forskelligartede opgaver på, kaldet eller ukaldet.

 

Det ville være en næsten håbløs opgave at efterspore og følge hver enkelt aktivitet som foreningen i de 75 år har været med i, og det ville næppe heller have større interesse.

 

Det har derfor været en vanskelighed at finde den ramme om foreningens virksomhed som både kunne hjælpe med at disponere stoffet og samtidig lade det fremstå i en bredere lokalhistorisk sammenhæng fremfor en snæver foreningshistorisk.

 

Opgaven er søgt løst ved at give en kort oversigt over det erhvervsmæssige miljø hvori foreningen blev til, og et groft rids over den økonomiske udvikling til 2. verdenskrig. På baggrund heraf skulle det være lettere at forstå den interesse og iver hvormed Sydvestjydsk Samfund deltog i løsningen af aktuelle emner. Skildringen lægger hovedvægten på tiden før 2. verdenskrig, for det er i denne periode foreningens udadvendte virksomhed er størst. Der er ud over skildringen af Sydvestjydsk Samfunds tilblivelse og den korte oversigt over foreningens historie udvalgt nogle få sager som Sydvestjydsk Samfund var initiativtager til eller engageret i. Beretningen om disse sager er ført frem i tid også efter at foreningens medvirken var ophørt, så bogen ikke alene bliver en beretning om Sydvestjydsk Samfund, men også en lokalhistorisk beretning om den by som foreningen virkede i. Foreningen er i det afsluttende kapitel søgt placeret i en almen kulturhistorisk sammenhæng.

 

Jeg bringer Sydvestjydsk Samfund en tak for opfordringen til at skrive denne bog. Jeg takker personer og institutioner som har hjulpet med oplysninger og på anden måde ydet bistand, en særlig tak rettes til Byhistorisk Arkiv og dets personale for udstrakt hjælpsomhed.

 

Verner Bruhn
(forord)

Titel: En by, en egn ... et samfund
Forfatter: Verner Bruhn
Tilrettelæggelse: Poul Jeppesen
Udgivet af: Sydvestjydsk Samfund - i anledning af foreningens 75-års jubilæum
Udgivelsesår: 1982
Tryk: Rosendahls Forlag ApS
Bogbinderarbejde: J. P. Møllers Bogbinderi, Haderslev
Format: Ill. indb. (15 x 24,5 x 1,3 cm)
Vægt: 355 g
Pris: 49 kr.
ISBN: 87-87036-26-6