Det Gamle Rådhus i Ribe

DKK 149,00

stk.

Det Gamle Rådhus i Ribe

 

Det Gamle Rådhus på von Støckens Plads i Ribe er ét af kun tre middelalderlige beboelseshuse opført i grundmur, såkaldte stenhuse, som er bevaret i byen. Kommer man fra Dagmarsgade, fremstår bygningen som et harmonisk 1500-tals hus. Det har imidlertid haft en ganske omskiftelig udvikling. De allerførste bygninger på stedet er sandsynligvis opført i 1200-tallet samtidig med de øvrige huse i Stenbogade. I 1496 optræder bygningen første gang i kildematerialet, og vi kan se, at der var tale om to såkaldte stenboder. Helt frem til 1709 rummede bygningerne to adskilte boliger. Herefter blev det byens rådhus, tinghus og arrest.


I århundredernes løb er der foretaget mange bygningsmæssige og indholdsmæssige ændringer, bl.a. lagde den store bybrand i 1580 tilsyneladende halvdelen af bygningen i ruiner. Det stigende behov for offentlige funktioner betød også, at der var behov for at bygge et selvstændigt arresthus i begyndelsen af 1890'erne (arrestbygningen ud mod domkirkepladsen) og en udvidelse af tinghusbygningen ud mod Sønderportsgade. Samtidig gav det mulighed for at indrette en stor rådssal til afholdelse af byråds- og amtsrådsmøder. I denne bog behandler vi derfor de tre funktioner og deres bygninger som en helhed.

 

Med de store reformer af den kommunale administration og retsvæsnet blev Det Gamle Rådhus tømt for de fleste offentlige funktioner fra 1. januar 2007. Selve administrationen var for længst flyttet fra bygningen. Tilbage er nu nogle enestående rammer omkring vielser, offentlige arrangementer og foreningsliv. Bygningen rummer også museumsudstillingen Rådhussamlingen, og huset er i sig selv et meget autentisk besøgssted.

 

Det har været et ønske fra Esbjerg Kommune at få fortalt historien om Det Gamle Rådhus, både den bygningsmæssige og den indholdsmæssige side. Vi har derfor samlet et hold eksperter for at komme rundt om alle dele af bygningens og funktionernes historie. Museumsinspektør Morten Søvsø behandler forgængerne som rådhuse i byen og belyser retssystemet op til moderne tid. Museumsinspektør Michael Alrø Jensen sætter på baggrund af nylige udgravninger i Stenbogade bygningen ind i en sammenhæng med øvrige middelalderbyggerier i gaden og gennemgår ejerforholdene for Det Gamle Rådhus. Restaureringsarkitekt Steffen M. Søndergaard har i mange år arbejdet med Ribes bygningshistorie og sætter rådhuset, arrestbygningen og tinghuset ind i en 500-årig sammenhæng med bygningsmæssige traditioner i Ribe og Nordtyskland. Arkivar Karen Jermiin Nielsen slutter af med en gennemgang af Det Gamle Rådhus' funktion som rådhus, tinghus og arrest i en 300-årig periode.

 

Til sidst en tak til Esbjerg Kommune ved kustode Bent Christensen og chefsekretær Konny Regel for det gode samarbejde om bogens udgivelse.

 

Flemming Just
(Forord)

 

Læs Sydvestjyske Museers omtale af bogen her. (Eksternt link)

Titel: Det Gamle Rådhus i Ribe
Forfattere: Morten Søvsø, Michael Alrø Jensen, Steffen M. Søndergaard, Karen Jermiin Nielsen og Flemming Just
Redaktion: Flemming Just og Michael Alrø Jensen
Forlag: Forlaget Liljebjerget
Udgivelsesår: 2015
Tryk: Rosendahls, Esbjerg
Format: Ill. indb. (21,5 x 21,5 x 1 cm)
Sideantal: 79
Vægt: 503 g
Pris: 149 kr.
ISBN: 978-87-89827-50-3
Udgivet med støtte fra: Esbjerg Kommune