Hansen, Hedelund – Historien om en gård og landmænd med ideer

DKK 148,00

stk.

Hansen, Hedelund Historien om en gård og landmænd med ideer

 

Navnet Hedelund går tilbage til 1902. Her opkøbte skibsreder og konsul Ditlev Lauritzen godt 200 tønder land kirkejord i Kvaglund med det formål at anlægge en plantage. Planerne blev dog ikke til noget, bl.a. på grund af de øvrige lodsejeres modstand blev. I stedet opførte han en stor gård, som han i begyndelsen selv drev gennem en forpagter.

 

Som et led i en ændret forretningsstrategi solgte Ditlev Lauritzen imidlertid Hedelund i 1917. Derefter havde den forskellige ejere, indtil den i 1929 blev købt af I. P. Hansen. Han havde øje for udviklingen af gårdens drift og formåede ikke mindst at klare sig i de økonomisk turbulente 1930’re, hvor mange nyetablerede landmænd ellers bukkede under for den hårde, økonomisk krise.

 

Et af hans midler til at klare sig igennem var kartoffelsalg. I. P. Hansen lagde grunden til en kartoffeleksport, som førte kartofler fra Sydvestjylland ud i verden. Sønnen Arne videreførte virksomheden og bidrog selv med nye påfund, bl.a. salg af formsand og myremalm.

 

Det er historien om gården og livet på den, Anna og Arne Brun Hansens datter Ellen Brun Strand skildrer i bogen. Titlen henviser til det svar, der blev givet i telefonen, når man dengang ringede til Hedelund.

 

Bogen fortæller om familiens liv, om at bo flere generationer under sammen tag og have aftægtskone. Ellen Brun Strand beskriver også, hvordan det var at vokse op på en gård med en kontaktflade ud over det sædvanlige, mange karle og piger og livlige husdyr som Mette Ged. Bogen berører også blandt meget andet Jerne og Jerne Skole, som var krumtapper i familien Hansens liv.

 

I slutningen af 1960rne solgte Arne Brun Hansen Hedelunds jord til Esbjerg Kommune, og i løbet af nogle år skød bydelen Kvaglund op på den. Anna og Arne Brun Hansen boede der dog fortsat nogle år, indtil Anna Brun Hansen i 1985 solgte resten af gården til Esbjerg Kommune. I stuehuset indrettede Esbjerg Kommunes Børn & Kultur et beboerhus for områdets borgere under navnet Hedelundgård.

 

Bogen er på 120 sider, rigt illustreret og indbundet.

Titel: Hansen, Hedelund – Historien om en gård og landmænd med ideer
Forfatter: Ellen Brun Strand
Udgivet af: Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Serie: Skriftrække B nr. 37
Udgivelsesår: 2008
Produktion: Kiva Grafisk, Esbjerg
Tryk: Tarm Bogtryk A/S
Bogbinderarbejde: J. P. Møller, Haderslev
Format: Ill. indb. (17 x 25 x 1,2 cm)
Sideantal: 118
Vægt: 460 g
Pris: 148 kr.
Oplag: 800 eksemplarer
Omslag: Lisbeth Sørensen, Kiva Grafisk
ISBN: 978-87-89085-41-8
ISSN: 0902-3925
Udgivet med støtte fra: Claus Sørensens Fond, Esbjerg Fonden, JL-Fonden, Lida og Oskar Nielsens Fond, Sydbank Sønderjyllands Fond, Velux Fonden, Bydelsprojekt 3 i 1, Skads m.fl. Herreders Brandkasses Fond