Esbjergs industri – set indefra

DKK 98,00

stk.

Esbjergs industri – set indefra

 

Bogen, Esbjergs industri - set indefra, er en udløber af en udstilling af samme navn, der åbnede i Esbjerg Byhistoriske Arkiv den 1. juni 2007.

 

Både udstilling og bog er en del af industrikulturens år 2007. Samtidig er det en god lejlighed til at dykke ned i arkivets omfattende billedsamling og udgive et hæfte med udvalgte billeder fra Esbjergs mangeartede industrihistorie.

 

På Esbjerg Byhistoriske Arkiv har vi udvalgt forskellige industrier, der hver især har haft og stadig har stor betydning for byen. De valgte industribrancher er tovværk, tobak, skotøj, læskedrikke, farve- lak- og kemikalier, jern og metal, slagterier, teglværker og is. Vi har således valgt at se bort fra de mere havnerelaterede industrier som f.eks. skibsbyggerierne, da disse virksomheders historie er Fiskeri- og Søfartsmuseets arbejdsområde.

 

Herefter blev der afholdt en række fortælleformiddage, hvor tidligere og nuværende ansatte kom for at fortælle deres historier. Disse personlige oplevelser blev udgangspunktet for den efterfølgende udstilling med tilhørende teksthæfte.

 

Udgangspunktet var at få de personlige historier og oplevelser i stedet for virksomhedernes historier. Fra arkivet forsøgte vi at få vækket arbejdsmiljøet til live igen. Det interessante var ikke, hvornår en given virksomhed blev grundlagt, men hvordan det var at arbejde der, hvordan kammeratskabet var osv.

 

Disse historier er vidnesbyrd fra en nu svunden tid. Det har derfor været relevant for arkivet at fastholde historierne, så også eftertiden kan vide, hvordan det har været på byens industrivirksomheder. Derfor har arkivet også benyttet sig af båndoptager, så erindringerne er bevaret elektronisk og kan anvendes ved senere lejligheder og i andre sammenhænge. Desuden bliver historierne fortalt ved hjælp af fotografier fra arkivets righoldige billedsamling. De enkelte afsnit om virksomhederne er bygget op i to afdelinger. Først en historisk gennemgang af branchens eller virksomhedens historie. Det er så efterfulgt af små anekdoter fortalt af tidligere ansatte og enkelte ejere.

Titel: Esbjergs industri – set indefra
Forfatter: Lars Hyldahl Brockhoff
Udgivet af: Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Serie: Skriftrække B nr. 36
Udgivelsesår: 2007
Produktion: Kiva Grafisk, Esbjerg
Tryk: Tarm Bogtryk A/S
Format: Ill. hft. (21 x 29,7 x 0,5 cm)
Sideantal: 69
Vægt: 322 g
Pris: 98 kr.
Oplag: 1.600 eksemplarer
ISBN: 978-87-89085-66-3
ISSN: 0902-3925
Udgivet med støtte fra: Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet, Gørding Klinker, Claus Sørensens Fond, Grosserer Harald Jensen og Hustrus Fond, Lida og Oskar Nielsens Fond, BG Bank Fonden, Esbjerg Farve- & Lakfabrik samt Dansk Metal