Elektrikernes Esbjerg – 100 år med Dansk El-forbund i Esbjerg

DKK 98,00

stk.

Elektrikernes Esbjerg – 100 år med Dansk El-forbund i Esbjerg

 

Denne bog fortæller Dansk-El-forbund, Esbjerg-afdelings 100-årige historie. Som baggrundsmateriale er afdelingens arkiv, som findes i Esbjerg Byhistoriske Arkiv, blevet brugt. Desværre er forhandlingsprotokollerne fra de første 25 år bortkommet, så det har været vanskeligt at skildre afdelingens tidligste historie. Ved at benytte de lokale aviser, værker om Esbjergs historie og materiale fra hovedforbundets arkiv er det dog alligevel lykkedes at beskrive afdelingens første år.


Dansk El-forbund i Esbjergs historie følger udviklingen i Esbjerg gennem de seneste 100 år. Elektrikerne har nemlig været involveret i mange af de teknologiske fremskridt, byen har oplevet. Der bliver altså lagt vægt på den lokale udvikling samtidig med, at afdelingens historie bliver fortalt.

For de mere overordnede faglige beskrivelser henvises til hovedforbundets to jubilæumsbøger, hvor der redegøres for el-forbundets historie på landsplan fra 1904-2004. Et andet brugbart værk er Dansk Elforsynings historie, der dækker perioden 1891-1991.

 

Esbjerg i oktober 2006
Lars Hyldahl Brockhoff
(forord)

Titel: Elektrikernes Esbjerg – 100 år med Dansk El-forbund i Esbjerg
Forfatter: Lars Hyldahl Brockhoff
Udgivet af: Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Udgivelsesår: 2007
Produktion: Kiva Grafisk, Esbjerg
Tryk: Tarm Bogtryk & Offset
Format: Ill. indb. (13,9 x 21,5 x 1,2 cm)
Sideantal: 89
Vægt: 306 g
Pris: 98 kr.
Oplag: 800 eksemplarer
Omslagsbillede: Torben E. Meyer, Esbjerg Byhistoriske Arkiv
ISBN: 978-87-87085-67-0
ISSN: 0902-3925