By og udvikling – Esbjerg 1970-1995

DKK 148,00

stk.

By og udvikling – Esbjerg 1970-1995


Først som medarbejder og siden som ledende embedsmand i Esbjerg har Svend Høgsbro fulgt byens udvikling på nærmeste hold i 25 år. Efter sin pensionering har han ved beskrivelse af forudsætninger, processer og handlingsforløb redegjort for væsentlige dele af byplanhistorien i den nævnte periode.

 

 Det er tiden med stigende bilisme, etablering af mange, nye byområder, den indre bys udhuling og senere restaurering og kvalitetsforbedring samt enkeltsager som f.eks. gågaden, Torvets ombygning, centerudbygningen m.v. Med til historien hører også de mindre kendte, ikke gennemførte projekter samt periodens mange arkitektkonkurrencer.

 

De økonomiske og samfundsmæssige ændringer, ny lovgivning, politiske forhold, boligbyggeriets op- og nedture samt økologiske og ressourcemæssige hensyn fik indflydelse på udviklingen, hvor Esbjerg nok er eksemplet, men som by er typisk for perioden.

 

Bogen henvender sig derved til alle med interesse for periodens historie, som ønsker svar på, hvad der skete og hvorfor. Læseren får desuden et bedre grundlag for selv at vurdere, hvad der blev vellykket eller burde være gjort anderledes.

 

Bogen er på 213 sider rigt illustreret.

Titel: By og udvikling – Esbjerg 1970-1995
Forfatter: Svend Høgsbro
Redaktion: Arkivleder Jørgen Dieckmann Rasmussen, Esbjerg
Udgivet af: Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Serie: Skriftrække B nr. 24
Udgivelsesår: 2001
Repro og tryk: Rosendahl, Esbjerg
Bogbinderarbejde: Chr. Hendriksen & Søn A/S
Sat med: Plantin og Frutiger
Format: Ill. indb. (21,7 x 23,4 x 1,9 cm)
Layout: Korsager Grafisk Design A/S, Esbjerg
Sideantal: 213
Vægt: 852 g
Pris: 148 kr.
Oplag: 1.500 eksemplarer
ISBN: 87-89085-42-6
ISSN: 0902-3925
Udgivet med støtte fra: Grundejernes Investeringsfond, Esbjerg Byfond, Skov- og Naturstyrelsen, Byfornyelse Danmark, Esbjerg-Fonden, Lida og Oskar Nielsens Fond, Claus Sørensens Fond, Real Danmark Fonden, Margot og Thorvald Dreyers Fond samt Velux Fonden