Glansbilleder fra et havregrynskvarter

DKK 168,00

stk.

Glansbilleder fra et havregrynskvarter – Indtryk fra 1960'erne på Den gamle Dyrskueplads


Jeg har altid troet på, at man engang imellem skal stoppe op og vende ryggen til den fortravlede hverdag. Tage en dyb indåndning og kigge bagud. Tænke lidt over tiden, der er gået. Holde det op mod dagens måder at eksistere på og måske lære lidt af det.

 

For små to år siden fik jeg taget mig sammen til at omsætte disse gode hensigter til noget der lignede handling. Jeg besluttede mig for at skrive om en periode i mit liv barndom og opvækst på Den Gamle Dyrskueplads i Esbjerg. En tid, jeg altid har opfattet og omtalt i positive vendinger glansbilleder. Eller næsten altid. For det tog længe, før jeg fattede, at et havregrynskvarter ikke var det samme som et rabarberkvarter og den slags.

 

Jeg kom til verden i 1953, hvor mine forældre netop var flyttet ind i en ny lejlighed på Den Gamle Dyrskueplads. Jeg boede der frem til 1970, hvor familien købte eget hus.

 

Det var i denne 17 års periode, den solide og trygge grund til mit voksenliv blev lagt. Det var i den samme periode, Den Gamle Dyrskueplads fik gennemlevet sine barndoms- og ungdomsår og fandt sin identitet.

 

Denne bog omhandler dog stort set kun mine glansbilleder fra 60'erne. Ikke så meget, fordi det især i Esbjerg er blevet populært at fokusere på denne periode de seneste år, men fordi det var i dette tiår, der for alvor blev vendt op og ned på en række ting. Materialismen slog til stadighed sine egne rekorder. Det kørte der-ud-ad, og vi havde ingen problemer eller rettere, vi vidste ikke, vi havde dem.

 

Og så var det i slutningen af 1959, jeg begyndte i skolen, og altså i slutningen af 1970, min familie og jeg flyttede fra Den Gamle Dyrskueplads. 60'erne derimod var med andre ord »mit tiår«.

 

Der er også den fordel ved 60'erne, at min egen erindring om perioden har været nogenlunde på plads. Desuden har mange af de mennesker, der fra begyndelsen flyttede ind på Den Gamle Dyrskueplads, skulle give det liv og traditioner, stadigvæk kunnet øse af deres erindringer.

 

Vores fælles tilbageblik har dog ikke givet ret mange ridser i billederne af Den Gamle Dyrskueplads. Disse ville dog nok komme frem, hvis man tog sig meget mere tid til at dykke ned i historien. Der ligger nemlig stadig en mængde ting, som bør nedfældes, mens der er nogen til at fortælle historierne.

 

Tak til mor og far, uden hvis indsats denne bog aldrig var blevet til og for løbende vejledning og inspiration. Til Lilli, René og Vivi, Søren og Jane, Kai, Kirsten Lykkegaard, Martha og Kresten Lodberg, Inger, Gerda og Richard Jensen, Henning, Dieckmann, Ejvin Lau, Helmer, ansatte ved Esbjerg Kommune, Boligforeningen af 1932 samt Arbejdernes Boligforening og alle de, der er kommet med små og store indskydelser hen ad vejen. Sidst, men ikke mindst tak til de mange, der hjalp med at skaffe fotos, da det kneb.

 

Esbjerg, den 1. marts 1998
Torben Jensen
(forord)

Titel: Glansbilleder fra et havregrynskvarter – Indtryk fra 1960'erne på Den gamle Dyrskueplads
Forfatter: Torben Jensen
Redaktion: Jørgen Dieckmann Rasmussen
Udgivet af: Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Serie: Skriftrække B nr. 23
Udgivelsesår: 1998
Produktion: Kiva Grafisk, Esbjerg
Tryk: Pors Tryk, Esbjerg
Bogbinderarbejde: J. P. Møller, Haderslev
Format: Ill. indb. (17,4 x 25 x 1,1 cm)
Sideantal: 96
Vægt: 417 g
Pris: 168 kr.
Oplag: 1.600 eksemplarer
ISBN: 87-89085-39-6
ISSN: 0902-3925
Udgivet med støtte fra: Arbejdernes Boligforening, Claus Sørensens Fond, Alice og Tage Sørensens Fond samt Lida og Oskar Nielsens Fond