Horisonten | 55°28'13N | 8°26'12E | Grådyb

DKK 100,00

Lagerstatus: på lager.
stk.

Horisonten | 55°28'13N | 8°26'12E | Grådyb

55°24.67 N /08° 11.62 E er koordinaterne for Grådyb – Esbjerg Havns livsnerve og samtidig den fantastiske udsigt fra Fiskeri- og Søfartsmuseet.

Grådyb er så forskellig som vejret. En tidlig og solrig sommermorgen ligger dybet blåt og lokkende flankeret af det lysende hvide på Skallingens klitter og Søren Jessens Strand. Måske ligger også Nordsøen blå og indbydende derude ved horisonten, eller måske rejser blæsten herude en kamtakket grønlig sø, som forvarsler vind og skumsprøjt på den videre færd. En tåget efterårsdag kan man kun lige fornemme dybet derude mellem de knapt kendelige landtoninger af Fanø og Skallingen. En anden dag med regn og slud henligger dybet dunkelt og gråt, som en egen bekræftelse af farvandets århundredgamle navn. Under vinterstormens rasen kan søen over dybet rejse sig til et ragnarok af utilnærmelighed, som man ikke giver sig i lag med, hvis man ikke lige absolut skal. Men når sommersolen går på hæld, og himlens palet domineres af purpur, lilla, rosa og røde kulører under den næsten turkisblå nordlige himmel, fremstår Grådyb igen som et sindbillede på sirenernes lokketoner.

Og så er intet smukkere i denne verden.

Grådyb er dog ikke bare fantastiske horisonter og smukke scenerier. Grådyb er også den vigtigste søværts færdselsåre, hvormed naturen har begunstiget Sydvestjylland.

Grådyb er det nordligste af de dyb, der fra Nordsøen skyder sine løb ind bag vadehavsøernes skærmende læ. Fra Grådyb Barre cirka 6 kilometer vest for Fanø skyder Grådyb sit over 1 kilometer brede og omkring 15 meter dybe løb ind mellem Fanø og Skallingen mod fastlandskysten. Over 10 kilometer har Grådyb et næsten lineært nordøstligt forløb, som inde under land deler sig i henholdsvis et sydøstligt løb ind bag Fanø og et nordvestligt løb op i Ho Bugt.

Grådybs tidevandsområde dækker knap 130 km2 og dets vandpassage er på cirka 130.000 millioner m3 ved hver ebbe og flod. Det betyder, at der på knap 25 timer løber godt 0,5 milliard m3 vand ind og ud gennem Grådyb, hvis løb med en strømhastighed på op til 3 knob er sikret en stabil dybde. Undtaget er dog Grådyb Barre, hvis naturlige dybde kun er omkring 5 meter. I takt med udviklingen af større og mere dybtgående skibstyper har renden over Grådyb Barre derfor måttet uddybes. Siden 1890’erne har sandpumpere sørget for større dybde. For at opretholde en dybde på godt 10 meter i renden over barren, må man i dag årligt oppumpe knap 1,5 million m3 sand.

Da Esbjerg blev anlagt, var dybden på Grådyb Barre ikke et tema. Tværtimod var adgangen til Nordsøen og det dybe løbs beliggenhed tæt under land afgørende for beslutningen i 1868 om anlæg af en havn ved det øde Esbjerg Kleve. Fra absolut ingenting er Esbjerg i dag vokset til Danmarks femtestørste by og hjemsted for en af landets største havne med en stor spændvidde af maritime aktiviteter. Og alt skal ind og ud gennem Grådyb.

Denne bog er fotograf Bent Sørensens poetiske hyldest til Grådyb, horisonten og aktiviteterne derude på koordinaterne 55°24.67 N /08° 11.62 E.

Bogen udgives i anledning af Esbjerg Havns 140 års jubilæum og Fiskeri- og Søfartsmuseets 40 års jubilæum i 2008. Udgivelsen er finansieret via tilskud fra Danske Bank, Esbjerg Fiskeriforenings Hjælpe-, Udviklings- og Krisefond, Esbjerg Kommune, Henning G. Kruse Holding A/S, Lida og Oskar Nielsens Fond og Macrodot A/S, som hermed takkes for velvillig støtte.

Esbjerg, april 2008

Morten Hahn-Pedersen

museumsdirektør

Titel: Horisonten | 55°28'13N | 8°26'12E | Grådyb
Udgivelsesår: 2008
Fremstilling og ekspedition: Fiskeri- og Søfartsmuseet, Tarphagevej 2
Introduktion og baggrund: Morten Hahn-Pedersen
Oversættelse: Sprog & Data
Produktion: PE offset A/S, Varde
Grafisk formgivning/lay-out: Reese Grafisk
Format: Ill. indb. (44 x 31 x 2 cm)
Sideantal: 43
Vægt: 1,545 g
Pris: 100 kr.
Fotos: Bent Sørensen, Medvind Fotografi (website: www.medvind.dk)
Bogens forside: ”Tor Suecia” passerer Barren for indgående, set fra Skallingen – september 2004
ISBN: 978-87-90982-46-1
Udgivet med støtte fra: Danske Bank, Esbjerg Fiskeriforenings Hjælpe-, Udviklings- og Krisefond, Esbjerg Kommune, Henning G. Kruse Holding A/S, Lida og Oskar Nielsens Fond, Macrodot A/S