H. C. Ørsteds Gade

DKK 68,00

stk.

H. C. Ørsteds Gade

 

På den ældste byplan fra 1870 var Skolegade Esbjergs nordligste gade. Som et resultat af byens stærke udvikling udgjorde Nørregade i 1887 nordgrænsen, og i 1889 ansøgte tømrer Fløistrup og snedker Th. Harder om tilladelse til opførelse af to huse »100 alen fra Nørregade og parallelt med denne samt i en afstand af 75 alen fra Torvegades forlængelse«.


Disse huse er de nuværende H. C. Ørsteds Gade 9 og 11. I løbet af 4-5 år blev de fleste af småhusene i gaden opført, og Sverrigsgade, som den hed dengang, var en realitet. Sverrigsgade strakte sig da fra Østergade til Kirkegade. I 1904 opførte man imidlertid Teknisk Skole i Torvegade, og således blev gaden delt i to gader, som fik navnene Ny Sverrigsgade (den nuværende Sverrigsgade) og Gl. Sverrigsgade. Dette kunne dog skabe en del forvirring, og i 1912 enedes man om at ændre navnet Gl. Sverrigsgade til H. C. Ørsteds Gade, opkaldt efter fysikeren Hans Christian Ørsted.

Titel: H. C. Ørsteds Gade
Forfattere: Anne Dorthe Rankenberg og Anders Peter Bruun
Udgivet af: Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Udgivelsesår: 1995
Produktion: Kiva Grafisk, Esbjerg
Tryk: Vestkystens Bogtrykkeri
Format: Ill. hft. (21 x 21 x 0,3 cm)
Layout: Anne Dorthe Rankenberg og Anders Peter Bruun
Sideantal: 36
Vægt: 138 g
Pris: 68 kr.
Oplag: 1.300 eksemplarer
ISBN: 87-89085-03-5
ISSN: 0902-3925
Udgivet med støtte fra: Esbjerg Byfond, Esbjerg Kommunes Undervisnings- og Kulturforvaltning samt Arbejdsforum under Bymidteprojekt Esbjerg