Min krig – En legende om barndom, besættelse og befrielse

DKK 178,00

stk.

Min krig – En legende om barndom, besættelse og befrielse


”Min krig”, der blev udgivet i 50-året for Danmarks befrielse, er Ingvar Schønemanns beretning om sine oplevelser som ung sabotør i Esbjerg under besættelsen. Her nåede han sammen med sin sabotørgruppe at udføre 20 aktioner, bl.a. nedbrænding af adskillige jernbanevogne, inden fælden klappede, og de blev fængslet.

 

Herefter følger man Ingvar Schønemanns hverdag i først Esbjerg Arrest (hvorfra han kortvarigt lykkedes at flygte), Varde Arrest, Vestre Fængsel inden overflytningen til Tyskland og senere det tysk-okkuperede Polen, hvor han helt usædvanligt sad i ”almindeligt fængsel”.

 

Flettet ind i Ingvar Schønemanns beretning er ligeledes gruppekammeraten Johan Warrer Thygesens erindringer, som aldrig nåede at blive færdigskrevet inden hans død i 1990 samt uddrag af moderen Anna Schønemanns dagbog, hvor man får indblik i familiens dagligdag med uvisheden om sønnens skæbne.

 

Det er således en anderledes modstandshistorie – lidt á lá Churchillgruppen i Aalborg, men blot ikke så kendt. Teksten er illustreret med mange, private billeder og dokumenter.

 

Bogens forord af arkivleder Jørgen Dieckmann Rasmussen:

 

At der i Esbjerg gik en mand rundt med en speciel besættelsestidshistorie har jeg vidst i flere år. Dels havde Palle Schmidt fra Historisk Samling fra Besættelsestiden 1940-1945 fortalt mig om Ingvar Schønemann og hans oplevelser under besættelsen, dels havde jeg selv truffet ham og talt med ham på arkivets læsesal, når han var på jagt efter oplysninger til sin historie. Palle Schmidt havde nemlig opfordret ham til at skrive en beretning om sit Tysklandsophold.

 

Under vore møder på læsesalen fornemmede jeg, at det ikke var nogen almindelig historie, Ingvar Schønemann havde at fortælle, hvilket jeg senere fik bekræftet, da han deltog i et af mine folkeuniversitetskurser med titlen: "Min egen historie". I kursusforløbet blev deltagerne bedt læse udpluk af det, de arbejdede med, og da det blev Ingvar Schønemanns tur, valgte han at læse afsnittet om Rendsburg Tugthus. Der blev stille, meget stille, da oplæsningen var færdig. En enkelt spurgte, om det frodige sprog var nødvendigt, og jeg havde også med en grøn tusch markeret, at færre udråbstegn og anden form for udhævning nok kunne gøre det. At historien havde bredere appel end til vores snævre kreds var ingen dog i tvivl om, så der kom mange opfordringer til Ingvar Schønemann om at fortsætte. Men, nej – hans beretning var ment for et lukket arkiv, den skulle nok skrives, men ikke offentliggøres, og derved syntes det at blive.

 

Da markeringen af 50-året for Danmarks befrielse nærmede sig, kunne jeg ikke dy mig for at spørge Ingvar Schønemann, om det ikke var nu, en udgivelse skulle overvejes. Hans oplevelser var så specielle, at de burde komme frem, ikke blot for hans egen skyld, men også for historiens, idet hans beretning er med til at sætte den tidlige Esbjerg-sabotage i et andet perspektiv, end den hidtil er blevet belyst.

 

Det var ikke uden betænkeligheder, jeg spurgte, for jeg vidste, en eventuel bog ikke ville komme til verden uden betydelige menneskelige omkostninger, men heldigvis sagde Ingvar Schønemann ja. Og så gik vi i gang med, hvad der skulle blive et langt større arbejde, end vi havde forestillet os fra begyndelsen. Ganske vist var beretningen om Tysklandsopholdet skrevet, men som forudsætningsløs læser fik man let det indtryk, at der blot var tale om uvorne unger og deres drengestreger. Vi blev derfor enige om at forsyne bogen med nogle indledende og afsluttende kapitler, som gør det muligt at se historien i et bredere perspektiv.

 

Et stort arbejde er blevet udført, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Ingvar Schønemann for indsatsen – og ikke mindst hans kone, Inge, der med støtte og opmuntring har måttet leve med i de 50 år gamle begivenheder i den tid, arbejdet har stået på. Også en tak til Esbjerg Kommune, der har bidraget med støtte til bogens udgivelse.

 

Esbjerg i oktober 1995
Jørgen Dieckmann Rasmussen

Titel: Min krig – En legende om barndom, besættelse og befrielse
Forfatter: Ingvar Schønemann
Redigeret af: Jørgen Dieckmann Rasmussen og Niels Wium-Olesen
Udgivet af: Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Serie: Skriftrække B nr. 12
Udgivelsesår: 1995
Produktion: Kiva Grafisk, Esbjerg
Tryk: Tarm Bogtryk & Offset
Omslagslayout: Arkitekt Else Kierstein
Format: Ill. indb. (21 x 21 x 1,6 cm)
Sideantal: 191
Vægt: 612 g
Pris: 178 kr.
Oplag: 2.000 eksemplarer
ISBN: 87-89085-13-2
ISSN: 0902-3925
Udgivet med støtte fra: Esbjerg Kommune