Alt vel her – Breve mellem Esbjerg og København fra krigsårene 1939-1945

DKK 148,00

stk.

Alt vel her – Breve mellem Esbjerg og København fra krigsårene 1939-1945

’Alt vel her – Breve mellem Esbjerg og København fra krigsårene 1939-1945’ er historien om den unge ingeniør Otto Bache, der kom til Esbjerg i februar 1939 og slog sig ned i byen.


I breve til hans familie i København og hans hustru, Else Bache, spejles store og små begivenheder fra krigsårene. Heri er Esbjerg Havn ofte omdrejningspunktet, idet Otto Bache var ansat ved Vandbygningsvæsenet, hvor ingeniørkontoret lå i havneadministrationsbygningen.


Bogens forord skrevet af Birgitte Herreborg Thomsen:


Else Bache fulgte for et par år siden kurser i erindringsskrivning arrangeret af Esbjerg Byhistoriske Arkiv. Else Bache kom i gang med at skrive sine erindringer, og fortalte i den forbindelse arkivets leder, Jørgen Dieckmann Rasmussen, om sin store brevsamling, der lå godt gemt derhjemme, og som blandt meget andet kunne fortælle om hendes families hverdag under besættelsen. På initiativ af Jørgen Dieckmann Rasmussen blev det aftalt, at Byhistorisk Arkiv i anledning 50 års jubilæet for befrielsen i 1995 kunne udgive dele af brevsamlingen som led i arkivets skriftrække.


Derved blev det også muligt at bevare i hvert fald en del af brevsamlingen for eftertiden, og måske specielt for familien, i en indskrevet form.


Tanken er igennem brevene at formidle et tidsbillede, et stykke Esbjerg-historie, gennem oplevelsen af de begivenheder og dagligdags vilkår under besættelsen, der blev berettet om i to personers private breve. Det er lykkedes at skabe netop det: et indblik i reaktioner på besættelsestidens konsekvenser for dagen og vejen i arbejde og dagligdag, og i den måde, almindelige mennesker klarede disse vilkår på.


Arbejdet med udvælgelsen og redigeringen af brevene er foregået i et samarbejde mellem Esbjerg Byhistoriske Arkiv og Else Baches datter, Kirsten Bache.


På arkivets vegne vil jeg takke Else Bache for generøst udlån af brevsamling og fotos, samt Kirsten Bache for et konstruktivt samarbejde. En særlig tak til Esbjerg Kommune, uden hvis økonomiske støtte udgivelsen ikke havde været mulig.


Esbjerg, april 1995
Birgitte Herreborg Thomsen

Titel: Alt vel her – Breve mellem Esbjerg og København fra krigsårene 1939-1945
Udvalgt og redigeret af: Kirsten Bache og Birgitte Herreborg Thomsen
Udgivet af: Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Serie: Skriftrække B nr. 11
Udgivelsesår: 1995
Manuskriptforberedelse: Jette Holten Lützhøft, Birthe Hoffmann og Allan Møller
Sats og produktion: Kiva Grafisk, Esbjerg
Tryk: Vestkystens Bogtrykkeri, Esbjerg
Omslagslayout: Arkitekt Else Kierstein, Esbjerg
Sat med: Century Oldstyle
Format: Ill. indb. (23,7 x 16 x 1,20 cm)
Layout: Kirsten Bache
Sideantal: 125
Vægt: 379 g
Pris: 148 kr.
1. oplag: 1.000 eksemplarer
Forside: Else og Otto Bache
Bagside: Havneadministrationsbygningen i Esbjerg, ca. 1940
ISBN: 87-89085-07-8
ISSN: 0902-3925
Udgivet med støtte fra: Esbjerg Kommune