Krøniken – om Tjæreborg Skole

DKK 50,00

stk.

Krøniken - om Tjæreborg Skole

En fortælling om en landsbyskoles udvikling gennem 50 år.
Udgivet af Tjæreborg Skole 2005 i anledning af skolens 50-års jubilæum.

I bogen tegnes et rids af den udvikling, der er sket på skolen i løbet af 50 år. En udvikling, der både handler om utallige om- og tilbygninger, men også om forandringer i indhold og i undervisning. 
Men vigtigst er måske beskrivelser og historier om de mennesker, der gennem årene har givet skolen liv. Dette være sig såvel lærere og andre ansatte - samt ikke mindst elever og kammerater. Mennesker, der på hver sin vis har haft uvurderlig betydning for alle, der har færdedes på skolen.

Redaktion: Preben Gotthold, Anette Rydahl og Flemming Nielsen.

156 sider, ill.

Titel: Krøniken om Tjæreborg Skole – En fortælling om en landsbyskoles udvikling gennem 50 år
Redaktion: Anette Rydahl, Flemming R. Nielsen og Preben Gotthold
Korrektur: Henny Christensen
Arbejdsgruppe: Ejvind Sørensen, Harald Sørensen, Preben Gotthold, Olav Møller, Eigil Jørgensen, Arndt Olesen, Anette Rydahl og Flemming R. Nielsen
Udgivet af: Tjæreborg Skole
Udgivelsesår: 2005
Tryk: Grafisk Trykcenter A/S, Esbjerg
Indbinding: J. P. Møller Bogbinderi A/S
Grafisk tilrettelæggelse og ombrydning: Skouboe Reklame, Tjæreborg
Sat med: New Baskerville 10 pkt.
Papir: 130 g Silk
Format: Ill. indb. (21 x 21 x 1,3 cm)
Vægt: 584 g
Pris: 50 kr.
Forsidefoto: Skouboe Reklame, Tjæreborg
Bagsidefoto samt farvefotos bagerst i bogen: Atelier 71, Roskilde
Øvrige fotos: Venligst udlånt af private og Byhistorisk Arkiv, Esbjerg
ISBN: 87-990938-0-4
Udgivet med støtte fra: Claus Sørensens Fond, Skads med flere Herreders Brandkasse og Sneum/Tjæreborg Sognefond