Klatterup – Et arbejderkvarter i Esbjerg 1890-1990

DKK 198,00

stk.

Klatterup – Et arbejderkvarter i Esbjerg 1890-1990

 

Som en af Esbjerg Byhistoriske Arkivs mange vedtægtsbundne opgaver indgår det at formidle Esbjergs historie i form af bøger og artikler. Siden 1986 er det da også lykkedes arkivet at udsende en del bøger i sin skriftserie. De har hver deres baggrund, hver deres historie.

 

John T. Lauridsens bog om Klatterup er ingen undtagelse. Hans arbejde med kvarterets historie har strakt sig over snart mange år, men det blev en bevilling fra SUC's Historiefond i 1988, der satte skub i den udforskning af kvarterets historie, han allerede havde indledt. Siden gjorde forskningstiden, der indgår i hans stilling på Det Kongelige Bibliotek, det muligt for ham at afslutte undersøgelsen og udarbejde det endelige manuskript.

 

Bogen om Klatterup har mange ventet på med spænding. Sammenholdet mellem kvarterets beboere og deres kærlighed til området er kommet tydeligt frem ved de par foredrag om kvarterets historie, Byhistorisk Arkiv har bedt John T. Lauridsen holde i arkivets foredragsrække. Hver gang har der måttet bæres ekstra stole ind til deltagerne, der talte mere end 100 i tal.

 

Det er derfor også arkivets håb, at der må blive taget godt imod bogen om Klatterup. Den giver indblik i et kvarters historie på en måde, som ikke kendes fra andre byområder i Esbjerg. Den vil vække minder for mange, men den vil også åbne døren til en bydel og en verden "på den anden side af jernbanen", som stadig er ukendt for mange esbjergensere. Det er derfor en god bog at blive klog af, uanset ens eget udgangspunkt. Til John T. Lauridsen skal der lyde en stor tak for det væsentlige bidrag til Esbjergs historie, som Klatterup-bogen repræsenterer.

 

At Esbjerg Byhistoriske Arkiv kan udgive den omfattende bog skyldes dog kun, at der er ydet støtte fra mange sider. For det første gælder det SUC's Historiefond og Det Kongelige Bibliotek, hvis bidrag til undersøgelsen og manuskriptudarbejdelsen har været af uvurderlig betydning. For det andet gælder det støtten til bogens trykning fra Esbjerg Byfond, Clara Hansens Mindelegat, Lida og Oskar Nielsens Fond, Esbjerg Byråds undervisnings- og kulturudvalg, De fem samvirkende boligforetagender, Bikubens Fond, Planstyrelsen, Dansk Lokalhistorisk Forening og Lions Club Esbjerg, Strandby. Uden tilskud herfra ville der ikke have været råd til at trykke det omfattende manuskript og bringe de mange billeder.

 

Endelig er der god grund til at takke de mange mennesker fra Klatterup, som med oplysninger og fotografier har været med til at sikre bydelen en fremtrædende plads i Esbjergs historie. Uden deres bidrag var Klatterup næppe blevet skildret så facetteret og farverigt.


Esbjerg i oktober 1992
Jørgen Dieckmann Rasmussen
(forord)

Titel: Klatterup – Et arbejderkvarter i Esbjerg 1890-1990
Forfatter: John T. Lauridsen
Udgivet af: Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Serie: Skriftrække B nr. 8
Udgivelsesår: 1992
Produktion: Kiva Grafisk, Esbjerg
Tryk: Vestkystens Bogtrykkeri, Esbjerg
Omslagslayout: Arkitekt Else Kierstein
Format: Ill. indb. (17,8 x 25,5 x 2,6 cm)
Sideantal: 300
Vægt: 891 g
Pris: 198 kr.
Oplag: 3.000 eksemplarer
ISBN: 87-89085-32-9
ISSN: 0902-3925
Udgivet med støtte fra: Bikubens Fond Esbjerg, Clara Hansens Mindelegat, Dansk Lokalhistorisk Forening, De fem samvirkende boligforetagender (Fremad, Boligforeningen 1932, Arbejdernes Boligforening, Esbjerg Almennyttige Boligselskab og Ungdomsbo), Esbjerg Byfond, Esbjerg Byråds Undervisnings- og Kulturudvalg, Lida og Oskar Nielsens Fond, Lions Club Esbjerg, Strandby samt Planstyrelsen