Jerne Mandskor – Sang uden religion og politik

DKK 118,00

stk.

Jerne Mandskor – Sang uden religion og politik

 

Sang uden religion og politik.


Om det var fordi man havde glemt det princip, da der i 1923 første gang blev dannet et mandskor i Jerne, kan man kun gætte på. I hvert fald overlevede Jerne Sogns Sangforening kun i seks år. Senere – i 1939 – blev den nuværende udgave af Jerne Mandskor en realitet. Denne gang forsøgte man fra begyndelsen at forebyde diskussioner om religion og politik. Det må siges at have haft sin virkning, da koret fortsat er i udvikling og tæller godt tredive medlemmer.


Man skulle tro, at det meste handlede om sang, men koret har i perioder mest af alt mindet om en festforening. Man deltog flittigt i sangerstævner rundt om i landet, og det gik ikke altid kun ud på at synge rent. I en periode på over 10 år arrangerede koret også dilletant, hvor sangernes familier deltog som skuespillere og forskelligt andet. Indtægterne fra de (i lokalsamfundet) meget populære forestillinger hjalp med til korets overlevelse.


Som i alle andre kor har der også været konflikter om det ene og det andet, og også til tider kritik af dirigenterne.


Bogen kommer rundt om det alt sammen, og er et bidrag til byens lokalhistorie i almindelighed, og byens musikliv i særdeleshed. Den viser korets betydning gennem tiderne, og ingen tvivl om, at den har ændret sig markant, men sangens kraft er nu som den gang uvurderlig.

 

Bogens forord af Bjarne Normark:

 

Hvorfor er denne bog blevet til virkelighed? Som med så meget andet ved en tilfældighed og denne skyldes, at jeg blev gjort bekendt med, at det kor, jeg tidligere havde sunget i, nemlig Viborg Mandskor, havde udgivet en lille bog i anledning af sit 150 års jubilæum i 2015. Da jeg så den i begyndelsen af 2016, og jeg var gået på pension, sagde jeg til korets ældste medlem, at vi kunne da også skrive en bog om Jerne Mandskor. Jeg havde mange andre gøremål i min pensionisttilværelse, men nu pressede denne historieskrivning sig så på.


Jeg var bekendt med Mindebogen, som det højtideligt blev udtrykt. Den indeholdt dele af korets historie og omtaltes altid i bestemt form, skønt den er i 10 bind, men det viste sig også muligt at finde hele forhandlingsprotokollen fra 1939 og frem til i dag samt flere andre kilder. Heldet var med, så det også var muligt at finde informanter blandt sangerne, som havde været med næsten fra starten, begge var æresmedlemmer. Desuden var nuværende og tidligere dirigenter og formænd parat til at være informanter og udlåne egne notater og gemte dokumenter i den grad, de fandtes.


Korets billedmateriale er næsten uudtømmeligt, da koret gennem mange år har haft sin egen fotograf, som ivrigt og frivilligt har forsynet koret med egne optagelser, og som tillige har medvirket ved at digitalisere billeder fra de første år.


Historie er vigtigt og lokalhistorie er lige så vigtigt, men oftest med en mindre læserskare, så det er mit håb, at bogen vil vække minder hos nuværende og tidligere sangere i koret og deres pårørende, og måske den kunne interessere andre sangere i lokalområdet. Det har været spændende at se, hvilken rolle koret har spillet i sognet, da koret begyndte sit virke, og så hvordan det fortsat er livskraftigt trods en helt anden rolle.


Det har ikke været min intention at give en fyldestgørende historie af koret, men derimod at lægge et snit ned gennem historien. Kapitlerne er inddelt i perioder på ca. 10 år, hvor det, der fyldte meget i tiåret, er gjort til et tema, så temaet dækker hele historien fra 1939 og til i dag. Det, der også hører med til historien, men som ikke kan bære et helt tema, er naturligvis indsat under det pågældende tiår under overskriften: Små nedslag i livets gang i koret.


Mange nuværende og tidligere sangere har givet erindringer og overleveringer, som ikke kan genfindes i bogen, da jeg, enten på grund af, at jeg har skullet finde en afgrænsning, eller at jeg har haft vanskeligt ved at verificere historierne, ud fra det materiale jeg har haft til rådighed, har jeg været nødt til at lade det udgå. Steder, hvor der er refereret fra kilderne, er sat i anførselstegn, men der andre steder kan forekomme et enkelt ord eller to, som er lånt fra kilden.


Der skal være en tak til Svend Andresen som har brugt adskillige timer på arbejdet og bidraget med viden som kun få har. Sammen har vi set på billeder og tilbragt mange gode og fornøjelige timer sammen lige som Svend gennem årene har gemt værdifuldt materiale om koret. Der skal også være en tak til min kone Charlotte Banke, som har læst med hele vejen og givet sparring, så også udenforstående vil kunne forstå bogen. Ligeledes en tak til arkivar Bruno Ejsing, som har bidraget med mange af billederne og digitaliseret de gamle fotografier, og uden en lektørudtalelse fra cand. mag. i historie og samfundsfag Peter Bak havde bogen vanskeligt set dagens lys. Tak til samtlige informanter, som åbent og ærligt har fortalt om deres oplevelser og udfordringer med koret.

Titel: Jerne Mandskor – Sang uden religion og politik
Forfatter: Bjarne Normark
Udgivet af: Jerne Mandskor
Udgivelsesår: 2018
Grafisk tilrettelæggelse og produktion: Rosendahls as
Format: Ill. indb. (19 x 27,5 x 0,9 cm)
Sideantal: 112
Vægt: 594 g
Pris: 118 kr.
Forsidefoto: Jerne Kro og Jerne Kirke forår 2018. Bjarne Normark.
Bagsidefoto: Treenighedskirken en varm sommerdag i 2018. Jens Bjerregaard.
ISBN: 978-87-970519-0-0
Udgivet med støtte fra: VELUX FONDEN, Spar Nord Fonden og Skads m.fl. Herreders Brandkasses Fond