Det gamle Jerne – som Gunnar Pedersen huskede det

DKK 98,00

stk.

Det gamle Jerne – som Gunnar Pedersen huskede det

 

Det er vel nok de færreste af dem, der har købt parcelhus eller ejerlejlighed eller måske bebor en lejlighed i et af de store ejendomskomplekser som f.eks. Præstebakken eller Skolebakken, der gør sig tanker om hvordan forholdene var i deres bydel på den tid, da Jerne var en selvstændig kommune. Ja, der er endda sikkert mange, som slet ikke er klar over, at Jerne engang har været en selvstændig kommune.

 

Denne bog kan forhåbentlig gennem billeder og tekst give nytilkomne oplysning om forholdene i bydelen fra omkring århundredeskiftet til indlemmelsen i Esbjerg i 1945. Vi ældre eller gamle, som er født og/eller opvokset i Jerne, kan måske genopleve en tid og en livsstil, som for ungdommen af i dag er helt uforståelig.


Bryndum, i 1986
Gunnar Pedersen
(forord)

Titel: Det gamle Jerne – som Gunnar Pedersen huskede det
Forfatter: Gunnar Pedersen
Redigeret af: Jette Rontini og A. M. Futtrup
Udgivet af: Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Serie: Skriftrække B nr. 5
Udgivelsesår: 1991 (2. rev. udg. 1993)
Tryk: Vestkystens Bogtrykkeri, Esbjerg
Format: Ill. indb. (21,1 x 21,1 x 1 cm)
Sideantal: 86
Vægt: 355 g
Pris: 98 kr.
ISBN: 87-89085-26-4
ISSN: 0902-3925
Udgivet med støtte fra: Skads Herreds Brandkasse, Velux Fonden af 1981, Bikubens Fond, Lida og Oskar Nielsens Fond samt Esbjerg Byfond