Fra marsken til prærien

DKK 79,00

stk.

Fra marsken til prærien

 

Disse udvandrererindringer er nedskrevet i april 1969 af en da 85-årig dansk-canadier Niels Gørding. Baggrunden var et initiativ fra Wood Mountain Centennial Comittee bl.a. med det formål at indsamle erindringerne fra pionererne. Det forholdsvis lange manuskript lå upåagtet indtil 1977, hvor man i forbindelse med Rockglens 50-års jubilæum besluttede at udgive en bog med erindringer fra pionererne. Gennem annoncering, officielle henvendelser og private kanaler blev et omfattende materiale indsamlet og i 1978 udgivet i bogen »The Rolling Hills of Home«. Heri var der bl.a. et ekstrakt af Niels Gørdings erindring.


Et par år efter nåede beretningen i dens fulde form hjem til forfatterens fødegård. De blev overbragt broderen Gudmund Gørding, Allerup, af forfatterens datterdatter og hendes mand, Marlene og Larry Matson, der da var stationeret som flyver i Europa. Erindringerne og en oversættelse er så fra Gudmund Gørding overladt en repræsentant for Byhistorisk Arkiv i Esbjerg for mulig udgivelse. Da familien har været og er kendt på egnen, var det oplagt at få erindringerne udgivet.

 

Nyttigt for forståelsen er medtaget lidt oplysninger om udvandrerparrets familie og baggrund i det gamle land. Som man bl.a. heraf vil se er »sagaen« ikke – som det ellers ofte skete – en flugt fra fattigdom og nød eller fejltrin. Men kårene i det nye land blev barske, synes vi nu. Men der er ingen klynken eller selvynk at spore i beretningen. Det er fortællingen om flid, dygtighed og ubrydeligt sammenhold – om et liv som lykkedes, og til sidst munder ud i den gamle fortællers smukke hyldest til hans ungdomskæreste og trofaste partner i de mange år.

 

Bortset fra brug af ny retskrivning og rettelse af rene skrive- og oversættelsesfejl er gengivelsen helt uden ændringer.

Titel: Fra marsken til prærien – Niels Gørdings erindringer fra Allerup i Vestjylland og Regina i Saskatchewan
Redigeret af: Jens Kusk og Jørgen Dieckmann Rasmussen
Udgivet af: Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Serie: Skriftrække B nr. 1
Udgivelsesår: 1986
Tryk: Rosendahl, Esbjerg
Format: Ill. hft. (14,9 x 21,9 x 0,4 cm)
Sideantal: 64
Vægt: 121 g
Pris: 79 kr.
ISBN: 87-89085-00-0