Gjesing dengang – Billeder og erindringer

DKK 40,00

stk.

Gjesing dengang – Billeder og erindringer

 

Efter Gjesing som bondesamfund næsten var forsvundet i 1975, gik jeg – i samarbejde med Byhistorisk Arkiv i Esbjerg – i gang med at få et foto af de fleste gårde, der havde eksisteret på matriklerne i byen før udstykningen i parcelhusgrunde.


Derefter var det nærliggende også at vide lidt om ejerforhold og generationer, men da der tidligere er skrevet fortrinlige bøger om Bryndum Sogn og dermed også Gjesing, vil dette bidrag til vor bys historie mest blive billeder og personlige erindringer.

 

Set i forhold til historiens løb er 80 år kun et meget lille tidsmål. Men for et menneskes virketid er det langt, og så vil jeg da gerne nedskrive lidt af det, jeg har hørt og oplevet i Gjesing i min tid. Noget bliver ufortalt og andet er sikkert glemt.

 

Gjesing i september 1985
Niels J. Gregersen
(indledning)

Titel: Gjesing dengang – Billeder og erindringer
Forfatter: Niels J. Gregersen
Udgivelsesår: 1985
Format: Ill. hft. (14,7 x 21 x 0,3 cm)
Sideantal: 52
Vægt: 84 g
Pris: 40 kr.
Omslag: Tegning af Erling Juhl
Udgivet med støtte fra: Skads m.fl. Herreders gensidige Brandforsikring, Bikuben i Esbjerg og Esbjerg Kommune