Esbjerg besat og befriet

DKK 48,00

stk.

Esbjerg besat og befriet

 

Hæftet omhandler besættelsestiden og befrielsen i Esbjerg. Byen var stærkt påvirket af Anden Verdenskrig. For det første var byen påvirket økonomisk af krigen, idet betingelserne for fiskeriet og erhvervene med forbindelse til landbrugseksporten til England ændredes totalt. For det andet ændrede den stærke tyske militære tilstedeværelse på grund af byens strategiske betydning også hverdagen. Herved blev krigen synlig og konkret. Endelig - for det tredje - var den esbjergensiske modstandsbevægelse en af landets mest slagkraftige og aktive. Derfor blev den tyske modterror i byen også hård.


Det lokale perspektiv er forsøgt understreget ved så tit som muligt at relatere de meget dramatiske historiske begivenheder til kendte lokaliteter i Esbjerg. Samtidig er de relevante begivenheder på landsplan og på de europæiske slagmarker også inddraget for at skabe sammenhæng og mening i den lokale historie.

Titel: Esbjerg besat og befriet
Forfattere: Else-Marie Poulsen og Niels Wium Olesen
Udgivet af: Esbjerg Byhistoriske Arkiv og Historisk Samling fra Besættelsestiden 1940-1945
Tryk: Amets Tryk, Esbjerg
Format: Ill. hft. (14,7 x 20,5 x 0,2 cm)
Sideantal: 36
Vægt: 61 g
Pris: 48 kr.
Oplag: 1.000 eksemplarer
ISBN: 87-89085-09-4
ISSN: 0902-3925