Arkitekturstrategi

DKK 60,00

stk.

Arkitekturstrategi

Målet er at sætte fokus på de fine bymiljøer og bygninger, der præger vores fysiske miljø. Vi vil gerne fortælle, hvilke visioner byrådet har for at fastholde og udvikle disse kvaliteter, så vi fortsat er en attraktiv kommune at leve og bosætte sig i.

 

Vores 3 tidligere kommuner, Esbjerg, Bramming og Ribe, har haft forskellige forudsætninger og har opstillet forskellige målsætninger for arkitektonisk kvalitet og bevaring af kulturværdier. Det har derfor været afgørende, at Esbjerg Kommune får en samlet Arkitekturstrategi.

 

Esbjerg Kommune vil være bevidst om at skabe kvalitet i egne projekter – og gå foran med inspiration og vejledning til borgere og private bygherrer.

 

Vi skal værne om de mange kvaliteter, men også sikre fortsat udvikling. Målet må være, at Ribe skal blive ved med at være Danmarks smukkeste middelalderby, Esbjerg skal fastholdes som landets mest helstøbte by i historicistisk stil, men også give plads til moderne arkitektur. I Bramming og de øvrige stationsbyer skal der værnes om det særlige stationsbymiljø, ligesom vi skal sikre de unikke kulturmiljøer i landsbyerne på kanten af marsken og i landsbyerne langs åerne.


Esbjerg Byråd

Titel: Arkitekturstrategi
Forfatter: Kommune- og Byplan, Esbjerg Kommune
Udgivet af: Esbjerg Byråd
Udgivelsesår: 2014
Tryk: Rosendahls, Esbjerg
Bogbinderarbejde: Centrum Grafisk, Randers
Grafisk tilrettelæggelse: M. Spangsberg
Format: Ill. hft. (25,5 x 31,5 x 1,7 cm)
Sideantal: 50
Vægt: 410 g
Pris: 60 kr.
Fotos: Esbjerg Kommune og Poul Madsen