Da Vester Nebel var sort/hvid

DKK 138,00

stk.

Da Vester Nebel var sort/hvid – En historisk billedbog om Vester Nebel Sogn


I 2013 fik vi i styrelsen for Vester Nebel Sognearkiv meddelelse om, at arkivet ifølge testamente var tilgodeset med en arv efter afdøde Inger Margrethe Rasksen (30. april 1935 - 28. juni 2013) i Alslev. Inger Rasksen var født og opvokset i Alslev Sogn, men havde været bosat i Lifstrup i Vester Nebel Sogn i det meste af sit liv. Hun havde mange aner i begge sogne og var meget slægts- og lokalhistorisk interesseret.

 

I styrelsen for arkivet besluttede vi herefter, at arven skulle anvendes til konkrete projekter til Inger Rasksens eftermæle. Disse projekter er udgivelsen af to bøger. Den første bog er denne bog, som er en historisk billedbog om Vester Nebel Sogn i Esbjerg Kommune. Bogen er på ingen måder en fyldestgørende gennemgang af sognets historie, men gennem sort/hvid billeder beskriver den vigtige temaer og uddrag af sognets historie. En stor del af bogens temaer er hentet fra forskellige foredrag, som har været afholdt i arkivets regi.

 

Alle billeder er fra Vester Nebel Sognearkivs samling fra tiden, hvor fotografier var i sort/hvid. Billederne er blevet påført arkivets billednummer. Gennem lokalarkivernes registreringsdatabase Arkibas, f.eks. via arkivets hjemmeside www.vnsa.dk, vil man kunne genfinde disse billeder ved hjælp af billednumrene og finde yderligere personnavne eller andre oplysninger om billederne.


Til slut vil Vester Nebel Sognearkivs styrelse række en stor tak til arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen fra Esbjerg Byhistoriske Arkiv for hans store hjælp med rådgivning og korrekturlæsning. Og en stor tak til min kone og børn for deres store tålmodighed overfor mit tidsforbrug ved udarbejdelsen af bogen!


Vester Nebel i august 2014
Henning Jørgensen
(Bogens forord)

Titel: Da Vester Nebel var sort/hvid – En historisk billedbog om Vester Nebel Sogn
Forfatter: Henning Jørgensen
Idé og layout: Henning Jørgensen
Udgivet af: Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Serie: Skriftrække B nr. 53
Udgivelsesår: 2014
Tryk: Rosendahls A/S - print design media
Format: Ill. indb. (21,6 x 15,3 x 1,3 cm)
Sideantal: 136
Vægt: 401 g
Pris: 138 kr.
Omslag: Kiva Grafisk, Esbjerg
ISBN: 978-87-89085-61-6
ISSN: 0902-3925
Udgivet med støtte fra: Vester Nebel Sognearkiv