Jernedreng under besættelsen

DKK 178,00

stk.

Jernedreng under besættelsen

 

Umiddelbart kan en sådan overskrift udløse et: "Åh nej! Ikke nu igen..."! Og dog. I 2014 vil alle nulevende, der personligt kan have megen erindring om besættelsestiden, være fyldt mere end 75 år. Dette antal vil i de kommende år hurtigt blive mindre, og personligt oplevede situationer går dermed over i forglemmelsen.

 

Som oldefar, foreløbig til to børn, har jeg derfor følt trang til at videregive en række af de barndomsminder, som nulevende og kommende generationer ikke selv har været en del af. Besættelsestiden er ellers blevet endevendt fra alle synsvinkler og i alle medier siden befrielsen, men alligevel mener jeg at have fundet et aspekt, der vil være værd at belyse.

 

Årene 1939-1945 var de sidste år af Jerne Kommunes selvstændighed før indlemmelsen i Esbjerg. Samtidig var Jerne fælles med Esbjerg om at være støttepunkt for en omfattende del af af den tyske befæstning, Atlantvolden. Dette sammenfald blev en væsentlig del af mine barndomsminder fra jeg var 5-11 år. På den ene side landsbyidyllen i en overskuelig verden, hvor den ene dag lignede den anden til forveksling, og på den anden side nætter med uhyggelig uvished om stadig at være i live næste morgen.

 

Sidst i 1930erne var Jerne populært sagt et lilleputsamfund, som levede sit eget liv i skyggen af den store nabo Esbjerg. Man havde alle fornødenheder lige ved hånden: kirke, skole, læge, politi og mange håndværkere og handlende. Skulle man ellers noget særligt, var bussen til Esbjerg lige uden for døren. Den idyl brast med ét slag, da 2. Verdenskrigs første bomber i Danmark blev kastet over Esbjerg den 4. september 1939.

 

Alle erindringer bygger på hukommelse, nogle klare, andre mere slørede, og selv om de fleste af os ældre bedre husker ting fra barndommen end begivenheder fra sidste uge, kan årtiers oplevelser næppe i alle enkeltheder gælde som autentiske vidneudsagn. Alligevel har jeg valgt stort set at bygge min beretning på egen baggrund og i den forbindelse ikke trukket særlig meget på andres viden. Således vedgår jeg fra begyndelsen både valget af barnets synsvinkel samt en personlig slagside, farvet af min miljømæssige baggrund: stedet, familie og egne interesser. Dermed er en del begivenheder fra besættelsestiden fravalgt, hvilket nogen givetvis vil savne.

 

Mit eget billedmateriale har været begrænset, så illustrationerne er stort set hentet udefra. En stor tak for betydningsfuld redaktionel hjælp fra Esbjerg Byhistoriske Arkivs leder Jørgen Dieckmann Rasmussen, som tillige energisk har bidraget med at finde frem til hovedparten af denne bogs billeder. Tak også til Historisk Samling fra Besættelsestiden og Besættelsessamlingen på Spangsbjergskolen for deres støtte. Så vidt muligt er det forsøgt at medtage ikke tidligere publiceret materiale.

 

Uden økonomisk støtte ville denne udgivelse ikke have været mulig. Jeg vil derfor gerne bringe en stor tak til Kjems Fonden, Alice og Tage Sørensens Fond, Den Jyske Sparekasses Gavefond, Skads m.fl.. Herreders Brandkasses Fond samt VELUX FONDEN for tilskud til denne udgivelse.

 

Esbjerg i juli 2014
Øivin Jensen
(forord)

Titel: Jernedreng under besættelsen
Forfatter: Øivin Jensen
Redigeret af: Jørgen Dieckmann Rasmussen
Udgivet af: Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Serie: Skriftrække B nr. 51
Udgivelsesår: 2014
Tryk: GP-Tryk A/S
Format: Ill. indb. (21,5 x 30,5 x 1,2 cm)
Layout: Kiva Grafisk, Esbjerg
Sideantal: 104
Vægt: 744 g
Pris: 178 kr.
Oplag: 700 eksemplarer
ISBN: 978-87-89085-55-5
ISSN: 0902-3925
Udgivet med støtte fra: Kjems-fonden, Alice og Tage Sørensens Fond, Den Jyske Sparekasses Gavefond, Skads m.fl. Herreders Brandkasses Fond, VELUX FONDEN