Nyhed

Vandkraft i Vestjylland – Karlsgårde Vandkraftstation 1921-2021

DKK 198,00

Lagerstatus: på lager.
stk.

Vandkraft i Vestjylland Karlsgårde Vandkraftstation 1921-2021


Elektriciteten kom til Danmark i begyndelsen af 1900-tallet og lagde grunden til vor moderne tid. Vestjyske bønder tog udfordringen op og planlagde et stort elektricitetsværk til det store el-forsyningsnet, der skulle dække hele Sydvestjylland med strøm. Disse pionerer planlagde, iværksatte og fuldførte deres ide. 1. Verdenskrigs mangel på kul gjorde vandkraften interessant, og resultatet blev Karlsgårde-Vandkraftstation – Danmarks andetstørste vandkraftværk – og Sydvestjyllands Andels Elektricitets Forsyning, nu NORLYS.

 

Bogen skildrer hele denne udvikling og Karlsgårde-værkets historie fra anlæggelsen i 1918-1921 over den store udvidelse under 2. Verdenskrig med udnyttelsen af Varde Å, kanalgravninger m.m. Der fortælles også om de mange andre planer for vandkraftværker i det vestjyske, om forsyningsproblemer, samleskinner, tyskernes besættelse af kraftværket, krigstidens vanskeligheder. Om udviklingen frem til vor tids tilbageføring af Varde Å med det til følge, at Karlsgårde-værket i store træk stopper elproduktionen her i 2011 efter 90 år med ren energi.

 

Bogen er genudgivet på 100-års dagen for Karlsgårde-værkets åbning den 19. marts 1921. Bogen er på 125 s., rigt illustreret, og koster 198 kr.

Forfatter: Søren Manøe
Redaktion: Jørgen Dieckmann Rasmussen og Steen Thomsen
Udgivet af: NORLYS
Forlag: Historisk Samfund for Ribe Amt
Udgivelsesår: 2021
Tryk: PE Offset A/S, Varde
Format: Ill. indb. (21,4 x 30,3 x 1,4 cm)
Layout: Lars Rud Fyhn, PE
Sideantal: 125
Vægt: 840 g
Pris: 198 kr.
Illustrationer: Forside: Karlsgårde Vandkraftstation set fra afløbskanalen. Bagside: Karlsgårde Sø set fra værket. (Foto: Forf. 2010)
ISBN: 978-87-87490-10-8