Ribes øjeblikke

DKK 178,00

stk.

Ribes øjeblikke


»Ak, hvor forandret« er ikke denne bogs motto! Alligevel tror jeg, mange ind imellem kommer til at tænke således, når de bladrer gennem bogens i alt 158 billeder. Under alle omstændigheder dokumenterer de mange billeder fra Ribe Byhistoriske Arkiv – plus nogle få fra andre samlinger – at Ribe trods sit ry som Danmarks ubestridt bedst bevarede bymiljø har gennemgået en voldsom udvikling i løbet af de ca. 150 år, billederne dækker. Det kan ikke skjules, at man nok skal kende Ribe relativt godt for at få det fulde udbytte de historiske fotos, for de er ikke tilrettelagt i »før og nu«. Men de, der er godt hjemme i de nuværende gader og kvarterer, vil uden tvivl få mange overraskelser og i hvert fald straks se de store kontraster mellem billedernes Ribe og vor tids Ribe. Billederne er alle af gade- og vejmiljøer – her er ingen byfester, ingen royale besøg eller andre begivenheder. Kun en begravelse er tilfældigvis og af andre årsager sluppet med. Da billederne primært er udvalgt efter at dokumentere forskelle på engang og nu, er der heller ikke mange billeder af de mest velbevarede bydele: Skibbroen, Præstegade, Sortebrødregade, Klostergade m.v. – simpelthen fordi motiverne ville ligne nutiden for meget!

 

De mange fotos følger (næsten) ikke noget system. Tværtimod har jeg valgt at lade billederne fungere mest muligt på egne betingelser og netop derfor ikke indsat dem i sammenhængende forløb. Det er min overbevisning, at man i virkeligheden får et mere dækkende indtryk af byens udvikling, når man ser den i de spring i tid og sted, som vi normalt selv foretager, når vi dykker ned i historien. Bogens røde tråd er den Ribe-borger selv, der interesserer sig for sin by. At se billederne fra 150 år kan ikke andet end skærpe denne interesse.

 

Billedudvalget baserer sig med nogle ganske få undtagelser på samlingerne i Ribe Byhistoriske Arkiv, som hermed finder sin hidtil mest omfattende repræsentation som et bidrag til markeringen af Ribe 1300 år.

Til sidst tak til arkivets medarbejdere, som har fulgt dette arbejde med interesse samt især med stor og venlig hjælpsomhed, tålmodighed og alt, hvad der ellers har været brug for: Især Karen Margrethe Melbye og Anders V. Knudsen, men også deres kolleger på Esbjerg Byhistoriske Arkiv: Gitte Schmidt, Torben E. Meyer og naturligvis arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen.

 

Den allerstørste tak skal dog lyde til Ribe 1300-års Komiteen og Terkel Jørgensens Mindelegat, der med økonomisk støtte har gjort denne udgivelse mulig.

 

Ribe i oktober 2010
Karsten Eskildsen
(forord)

Titel: Ribes øjeblikke
Forfatter: Karsten Eskildsen
Udgivet af: Ribe Byhistoriske Arkiv
Udgivelsesår: 2010
Produceret af: Kiva Grafisk, Esbjerg
Tryk: Tarm Bogtryk
Omslagslayout: Lisbeth Sørensen, Kiva Grafisk
Format: Ill. indb. (23 x 21 x 1,5 cm)
Sideantal: 168
Vægt: 702 g
Pris: 178 kr.
Oplag: 1.000 eksemplarer
ISBN: 978-87-89085-23-4
Udgivet med støtte fra: Styregruppen for Ribe 1300 og Terkel Jørgensens Mindelegat