Handling gi'r forvandling

DKK 198,00

stk.

Handling gi'r forvandling

 

Den 13. marts 1990 mødte Thyge Kristensen og ca. 30 andre op på DKPs Esbjergkontor for at aflevere deres medlemskort til DKP 16 år efter, han havde meldt sig ind. Nu 19 år senere udkommer så hans fortælling om, hvordan han kom ind i bevægelsen og var blandt de aktive aktivister i 1970rne og 1980rne.
 
Som født ud af en fiskerfamilie stod det ikke skrevet på hans vugge, at han skulle komme til at gå den vej, men ikke så forfærdelig gammel affødte forskelsbehandling af mennesker social indignation hos ham. Og med Vietnam-krigens dramatiske billeder rullende hen over fjernsynet hver dag blev modviljen mod krig og al dens væsen en forståelig reaktion. Aktivt engagement i Aldrig Mere Krig og militærnægterbevægelsen skabte kontakt til andre politiske aktive, og et møde på Grundtvigshus med DKPs markante og karismatiske formand Knud Jespersen som taler fik i 1974 Thyge Kristensen til at melde sig ind i DKP.
 
1970rne og 1980rne var præget af mange politiske aktioner, og i bogen fortælles der om meget af det, der fandt sted i Esbjerg. Ud over aktioner mod Vietnam-krigen var det bl.a. modstand mod NATO og EF, som EU hed dengang, lokalt fredsarbejde, kampen mod Nordsø-olien, de store banker og det undertrykkende styre i Sydafrika. For ikke at glemme kampen mod ejerlejlighederne, som blev udbudt i stadigt voksende antal og i meget skiftende kvalitet i disse år. Mange af aktionerne var humoristisk udformet i en periode kunne man f.eks. opleve figuren Frands Fremad som aktør i byens supermarkeder. Det blev også til en indsats mod sprøjtemidler og andre sundhedsskadelige stoffer en kamp Thyge Kristensen som gartner selv var placeret centralt i. Også det politiske samarbejde med SF om bekæmpelsen af ungdomsarbejdsløsheden og med Socialdemokratiet i byrådssalen indgår i bogen.
 
Der fortælles endvidere om arbejdet indadtil, om rejser til Sovjetunionen og Østtyskland og hvordan, man i den lokale base på Solborg mødtes om søndagen for samle penge ind til DKPs avis, Land og Folk. Det skete bl.a. ved nogle meget specielle auktioner, som havde usædvanlige varer at byde på. Selv anskaffede Thyge Kristensen sig en adventskrans med hammer og segl i toppen, en adventskrans han bruger endnu.
 
Murens fald i 1989 og Sovjetunionens efterfølgende kollaps fik eftervirkninger for DKP, og der opstod en intern diskussion om partiets fremtidige linje, som førte til bl.a. Thyge Kristensens udmeldelse. At han nu udgiver sin bog om, hvad der skete i den kommunistiske bevægelse, skyldes bevidstheden om, at skrev han ikke historien som én af de aktive, ville den måske senere blive skrevet af en anden, som ikke selv havde været med eller havde kildematerialet til at skrive den.

Titel: Handling gi'r forvandling – Blandt faglige og politiske aktivister i Esbjerg i 1970rne og 1980rne
Forfatter: Thyge Kristensen
Udgivet af: Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Serie: Skriftrække B nr. 39
Udgivelsesår: 2009
Produktion: Kiva Grafisk, Esbjerg
Tryk: Tarm Bogtryk
Bogbinding: J. P. Møllers Bogbinderi, Haderslev
Forsidelayout: Thomas Kruse og Lisbeth Sørensen
Format: Ill. indb. (18,2 x 24,5 x 1,6 cm)
Sideantal: 179
Vægt: 642 g
Pris: 198 kr.
Oplag: 800 eksemplarer
ISBN: 978-87-89085-45-0
ISSN: 0902-3925
Udgivet med støtte fra: 3Fs Medie- og Kulturfond, 3F Esbjerg, LO Esbjerg, 3F Esbjerg Transporthuset, Aktivitets- og Opmålerforeningen i 3F Ribe Amt, Arbejdernes Landsbank i Esbjerg og Claus Sørensens Fond