En håndværkerfamilie i Esbjerg

DKK 198,00

stk.

En håndværkerfamilie i Esbjerg

 

Det er titlen på en ny bog fra Esbjerg Byhistoriske Arkiv, som blev præsenteret ved en reception i arkivet fredag den 12. december 2008.

Bogen er skrevet af Jørgen Broch, hvis farfar, Jakob Broch (1866-1921), i slutningen af 1895 kom til den hastigt ekspanderende by Esbjerg, hvor han fra begyndelsen af 1896 fik borgerbrev til at drive malervirksomhed. Han var en af de talrige håndværkere, der på det tidspunkt slog sig ned i Esbjerg, fordi mulighederne her var bedre end i mange af de ældre købstæder.
 
I bogen trækkes trådene tilbage til familiens udspring som borgere i Middelfart og senere i Bogense på Fyn. På grundlag af Jakob Brochs dagbøger fra 1892 og 1893 skildres det, hvordan en ung håndværkssvend igennem flere år opholdt sig i udlandet for at dygtiggøre sig inden for sit håndværk, men også for at suge nye indtryk til sig på museerne og i teatrene hvor han kom frem i Sydtyskland, Schweiz, Østrig og Italien.
 
Efter hjemkomsten fra udlandet kom Jakob Broch til Kolding, hvor han mødte sin kone, Margrete Juhl (1870-1945), datter af lærer Niels Petersen Juhl. Også i denne familie trækkes trådene tilbage i tiden.
 
Margrete og Jakob Broch fik tre børn, Ingrid, Sigrun og Arne. I bogen fortælles om familiens hverdag, først i Danmarksgade og derefter i den nybyggede ejendom Englandsgade 34.
  
Forældrene engagerede sig stærkt i byens foreningsliv, især i Grundtvigsk Kirkesamfund, men også i organisationsarbejde og i det politiske liv i Det radikale Venstre.
 
Vi hører om glæder, men også om sorger og bekymringer. Børnenes opvækst, skolegang, uddannelse og giftermål. Jakob Brochs sygdom og tidlige død fremstilles på grundlag af breve sendt til datteren Sigrun, der på det tidspunkt var i huset i Norge.
 
Sønnen Arne Broch (1901-1975) blev også uddannet som maler, og han måtte efter et tre måneders ophold på malerskole i München vende hjem for at overtage malerforretningen på et tidspunkt, hvor han kun var 20 år gammel.
 
I Esbjerg boede også Margrete Brochs søster Andrea, der var gift med elværksbestyrer Peter Buhl, og de to familier mødtes i det grundtvigske arbejde.
 
Fortællingen afsluttes i 1933, hvor Arne Broch bliver gift og selv stifter familie.
 
Bogen er baseret på de mange papirer, breve, dagbøger og erindringer, som er blevet gemt i familien, og bogen er rigt illustreret med fotografier og med farvegengivelser af Jakob Brochs og Arne Brochs tegninger, akvareller og malerier.
 
Bogen udgives med støtte fra Esbjerg Fonden, Velux Fonden, Esbjerg Ugeavis’ Fond, Claus Sørensens Fond, Bente Klercke Fonden, De Frie Erhvervs Investeringsfond i Esbjerg og HCJ Fonden.
 
Bogens forfatter, Jørgen Broch, der er sønnesøn af Jakob Broch, var ansat som lærer og skolebibliotekar ved Danmarksgades Skole (1965-2004) og var i årene 1974-1985 sideløbende hermed museumsleder ved Esbjerg Kunstmuseum. Fra 1998 har han været formand for Esbjerg Kunstmuseum, og fra 1993 har han også beklædt formandsposten i Esbjerg Musikforening.
 
I forbindelse med Esbjerg Kunstforenings 75 års jubilæum i 1985 skrev han bogen ”Ildhu og vovemod, Esbjerg Kunstforening 1910-1985” og i 2000 ”Kunst på gaden”, en guide til de offentligt tilgængelige skulpturer i Esbjerg. Begge bøger blev udgivet af Esbjerg Kunstmuseum.
 
Jørgen Broch. En håndværkerfamilie i Esbjerg. Familien Broch - Fra Middelfart over Bogense og Kolding til Esbjerg. Esbjerg 2008. 2008 s., ill. indb. Pris: 198 kr.

Titel: En håndværkerfamilie i Esbjerg. Familien Broch – Fra Middelfart over Bogense og Kolding til Esbjerg
Forfatter: Jørgen Broch
Redigeret af: Jørgen Dieckmann Rasmussen
Udgivet af: Esbjerg Byhistoriske Arkiv
Serie: Skriftrække B nr. 38
Udgivelsesår: 2008
Produktion: Kiva Grafisk, Esbjerg
Tryk: Tarm Bogtryk
Bogbinding: J. P. Møllers Bogbinderi, Haderslev
Forsidelayout: Lisbeth Sørensen
Format: Ill. indb. (17,9 x 24,7 x 1,7 cm)
Sideantal: 200
Vægt: 699 g
Pris: 198 kr.
Oplag: 800 eksemplarer
ISBN: 978-87-89085-43-2
ISSN: 0902-3925
Udgivet med støtte fra: Esbjerg Fonden, Velux Fonden, Esbjerg Ugeavis Fond, Claus Sørensens Fond, De Frie Erhvervs Investeringsfond i Esbjerg, Bente Klercke Fonden og HCJ Fonden