Forord

 

100 år er ikke lang tid i den danske folkekirkes historie. Mange vil derfor nok synes, det ikke er noget særligt, at en kirke bliver 100 år. Det er dog noget specielt i den forholdsvis unge by Esbjerg, hvor Zions Kirke er næstældst af byens kirker.

Zions Kirke har stor betydning for mange i Vesterbyen, og adskillige familier har haft tilknytning til sogn og kirke i de 100 år.

Der er sket meget i Zions Sogn i de 100 år. Meget er forandret, kirkens bygninger er ændret og moderniseret, og også livet i og omkring kirken er fulgt med tiden.

Vi bestræber os på, at kirken er for alle i sognet, og mange tager godt imod de mange tilbud fra Zions Kirke.

Menighedsrådet overdrog et redaktionsudvalg at forestå udarbejdelsen af en bog om Zions Kirkes første 100 år. Dette arbejde blev lagt i hænderne på lederen af Esbjerg Byhistoriske Arkiv Jørgen Dieckmann Rasmussen som forfatter til denne udgivelse om ”Zions Kirke og Sogn de første 100 år”.

Redaktionsudvalget, der består af sognepræsterne Johannes Sloth Christensen og Niels Jørgen Kobbersmed, kordegn Bent Erik Lindberg Kristensen samt menighedsrådsmedlemmerne Jytte Hebsgaard og Ib Ansgar Jensen finder, at Jørgen Dieckmann Rasmussen på fin vis har tegnet et billede af Zions Kirke, sat ind i rammen af byens lokale historie.

Vi siger derfor tak til Jørgen Dieckmann Rasmussen for veludført arbejde. Også en stor tak til følgende firmaer og fonde for støtte til projektet. Uden deres støtte havde det ikke været muligt at gennemføre projektet.

Esbjerg i september 2015
Ib Ansgar Jensen

Redaktionsudvalget