Igennem de seneste år er mange historiske kilder blevet tilgængelige på internettet til glæde for lokalhistorisk interesserede. Herved er forskning i slægt og lokalhistorie hjemmefra blevet meget lettere. For ca. 7 år siden begyndte jeg at bruge disse muligheder for at følge op på mine tidligere bøger om Vester Nebel Sogn og Forum-området i Bryndum Sogn, idet jeg havde en meget mangelfuld beskrivelse af personer og ejendomme før ca. 1800. Jeg satte mig for at lave en oversigt over alle ejendomme og personer i både Bryndum og Vester Nebel sogne i den tågede fortid før 1800. Denne oversigt var tænkt som en udgivelse på Vester Nebel Sognearkivs hjemmeside.

Imidlertid kom det til at gå anderledes. I 2013 fik vi i styrelsen for Vester Nebel Sognearkiv meddelelse om, at arkivet var tilgodeset med en arv efter afdøde Inger Margrethe Rasksen (30. april 1935 - 28. juni 2013) i Alslev. I styrelsen tog vi beslutningen om, at denne arv skulle gå til to bogudgivelser, hvoraf den første bog Da Vester Nebel var sort/hvid udkom i 2014. Den anden bog er blevet en opgradering af oversigten over ejendommene og personerne i tiden før selvejet i de to sogne.  Takket være arven efter Inger Margrethe Rasksen har det været muligt at bekoste udgivelsen af bogen Bryndum og Vester Nebel før selvejet, som af gode grunde kun kan udkomme i et begrænset oplag.

De mange digitaliserede kilder og kildeafskrifter, som efterhånden findes på internettet, har været til uvurderlig hjælp, så arbejdet med bogen ikke har været en uoverkommelig opgave. Jeg har i min kildeoversigt oplistet hjemmesider og bøger, som er benyttet som kilder, og jeg er naturligvis tak skyldig til forfatterne af disse, idet det har gjort baggrundsforskningen til bogen væsentligt lettere. En særlig tak retter jeg til til nu afdøde overlærer Ingolf Mortensen (1912-2014), Esbjerg, hvis arbejdsmetoder og kildekendskab jeg er blevet meget inspireret af. Jeg rækker også en stor tak til arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen fra Esbjerg Byhistoriske Arkiv for hans store hjælp med rådgivning og korrekturlæsning.

Personligt skylder jeg min kone og mine børn en særlig stor tak for deres store tålmodighed med mit alt for store tidsforbrug på forskning i kilder og forfatning af bogen.

Vester Nebel i september 2016
Henning Jørgensen
(Bogens forord)